MyQ pomohl ušetřIT čas

15
hodin k dobru každý měsíc

Situace

Školy Bryan County School v Georgii v USA potřebovaly řešení, které by pomohlo snížit množství kopírek a zajistit bezpečný tisk. Udržování pracovních schránek na úrovni kopírky pro každého zaměstnance znamenalo velkou administrativní zátěž pro zaměstnance IT. IT pro každého příchozího nebo odchozího uživatele muselo vždy provést změny a nastavovat tiskové ovladače. Při tisku museli zaměstnanci navíc zadávat dvě různá čísla PIN – jedno pro povolení tiskové úlohy v kopírce a další kvůli účtování. 

Řešení

Instalace MyQ vyřešila všechny výzvy, kterým čelily školy Bryan County School, a vyřešila i ty problémy, které původně nebyly identifikovány. Schopnost MyQ využívat aktivní adresář (Active Directory) který obsahuje identifikační čísla zaměstnanců, vyřešila časově náročné procesy na úrovni kopírky a tiskového ovladače – ruční zadávání uživatelských kódů do samostatného programu již není zapotřebí. Stejně jako už není nutné zadávat PIN vícekrát během tisku a skenování. 

Výhody

Mnohem jednodušší využití tiskového vybavení pro učitele a ostatní zaměstnance škol. Řešení MyQ původně časově náročný úkol vyřešilo jedním tlačítkem. Oddělení IT si může oddechnout od odpovědnosti za dedikované tiskové schránky a ad-hoc instalace ovladačů. 

V bodech

  • Již není nutné opakovaně zadávat PIN 
  • Snadný a bezpečný tisk a skenování pro všechny uživatele 
  • Výrazná úspora času pro IT oddělení