Politika integrovaného systému řízení v MyQ

Politika integrovaného systému řízení v MyQ

Mise, vize a hodnoty MyQ

Věříme, že řízením bezpečnosti informací, kvality našich procesů a zároveň zohledňováním udržitelnosti životního prostředí se můžeme neustále zlepšovat v tom, co a jak děláme.

Naše mise

#RespektováníLidí

Naše produkty a služby jsou navrženy tak, aby lidem šetřily čas, zlepšovaly uživatelský komfort a zároveň udržovaly jejich dokumenty v bezpečí, aby se mohli „soustředit na to, v čem jsou nejlepší“. Tím zvyšujeme jejich produktivitu a zároveň snižujeme energetickou náročnost a negativní vliv na životní prostředí.

Naše vize

„Chceme posouvat hranice, udávat směr a dělat vše s vášní a na maximum.“

Jsme dostatečně malí, abychom dokázali pružně reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků. A přitom jsme dostatečně velcí, abychom dokázali vytvářet kvalitní produkty a poskytovat profesionální služby, které našim partnerům a zákazníkům pomohou zjednodušit a zabezpečit jejich každodenní práci.

Naše hodnoty

Jsme pokorní, chováme se skromně a nesobecky, což znamená, že respektujeme druhé. Uvědomujeme si svou vlastní zranitelnost a nesnažíme se ji maskovat pýchou či arogancí. Snažíme se jednat tak, jako když jsme začínali, malí a zdánlivě slabí.

Jsme vděční, že výsledky naší práce mají přínos pro zákazníky po celém světě. Nezapomínáme, jak jsme se na začátku dokázali radovat i z toho, co se dnes zdá relativně malé.

Jsme hladoví, proto si každé příležitosti vážíme stejně jako tomu bylo dříve. Dobře víme, že pocit hladu je jedinečnou motivací vydávat se neustále kupředu.

Jsme nadšení z každé práce, kterou je nutné udělat. Je efektivnější hledat zábavu v tom, co je nutné udělat, než jen hledat to, co by nás mohlo bavit.

Máme smysl pro fair play. Víme, že konkurenční prostředí je pro inovace to nejlepší. Proto rádi soutěžíme a z každé prohry se snažíme poučit a zdokonalit.

Neustále máme na paměti, že velkého soupeře dokáže porazit i ten, kdo je sice menší, avšak rychlejší a chytřejší.

Politika integrovaného systému řízení v MyQ

Abychom mohli dlouhodobě naplňovat naši misi, vizi a řídit se našimi hodnotami, zavazujeme se k dodržování    následující politiky integrovaného systému řízení (ISŘ):

 1. Pro trvalé zlepšování bezpečnosti informací, kvality našich procesů a péče o životní prostředí se budeme u každé činnosti řídit platnými normami dle ČSN EN ISO 27001, ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
 2. Vedení společnosti bude pravidelně stanovovat a vyhodnocovat odpovídající cíle ISŘ.
 3. U každé činnosti budeme plnit veškeré právní, normativní a regulatorní požadavky a požadavky našich zákazníků a partnerů, jakož i požadavky, k jejichž plnění se dobrovolně zavážeme.
 4. Našim zákazníkům vděčíme za to, že se můžeme zdokonalovat v tom, co a jak děláme. Jejich zpětná vazba a spokojenost je pro nás naprosto klíčová, a proto ji budeme neustále sbírat a vyhodnocovat.
 5. Kvalita dodavatelů ovlivňuje kvalitu našich produktů a služeb, proto dbáme na rozvoj spolupráce a na pravidelné hodnocení a výběr našich dodavatelů.
 6. Odpovědná firma vytváří produkty, které jejich uživatelům pomáhají nejen lépe pracovat, ale také se odpovědněji chovat. K udržitelnosti životního prostředí tak můžeme přispět nejen tím, jak se budeme chovat my, ale zejména tím, jak pozitivně ovlivníme chování našich zákazníků.
 7. Jsme otevřenou společností a budeme se vždy zabývat jakýmkoliv názorem nebo nápadem, který by mohl přispět k vyšší bezpečnosti informací, kvalitě našich procesů nebo ke snížení dopadů na životní prostředí.
 8. Informace, které spravujeme, mají zásadní význam pro chod a důvěryhodnost naší společnosti a pro spolupráci s našimi zákazníky a partnery. Společnost je odpovědná za jejich ochranu proti ztrátě či zneužití, proto považuje za zásadní zajistit bezpečnost svých dat a dat svých zákazníků a věnovat jim maximální pozornost.
 9. Bezpečnost informací je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí ISŘ. Je organizována a řízena v souladu s ISŘ a platnou legislativou. Vedení společnosti se zavazuje k zavedení všech bezpečnostních opatření směřujících ke splnění cílů a principů v oblasti bezpečnosti informací.
 10. Veškerá oprávnění se řídí následujícími zásadami přístupu k informacím:
  1. Každý zaměstnanec má přístup jen k těm informacím, které pro výkon své práce potřebuje.
  2. O přidělení práv rozhoduje v rámci svých oprávnění nadřízený zaměstnance.
  3. Každé oprávnění, které již není potřeba pro výkon práce, je okamžitě odebráno.
  4. Vzdálený přístup je povolen jen v rozsahu potřebném pro výkon práce. Zaměstnanec je povinen dodržovat stanovené postupy a dbát zvýšené bezpečnosti.
  5. Nastavení všech síťových služeb musí ctít zásadu „Co není dovoleno, je zakázáno“.
 11. Všichni budeme dodržovat stanovené pracovní postupy, upozorňovat na případné neshody či rizika, podávat návrhy na zlepšení, ověřovat navrhovaná řešení a zavádět je do praxe. 

 

Politika ISŘ, revize 1, platná od 12. 12. 2022                                                                                               

Martin Januš, CEO MyQ

 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Odmítnout vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies