GDPR

Správce zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje především k provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné podobné smlouvy s vámi. Údaje o uchazeči požadované pro výběrové řízení jsou: jméno, příjmení, kontaktní údaje, pracovní historie a podrobnosti, zkušenosti a dovednosti. Další informace poskytnuté žadatelem jsou dobrovolné.

Některé z identifikačních a kontaktních údajů zpracovává také správce na základě svých oprávněných zájmů. Zpracování identifikačních a kontaktních údajů, jakož i informací o procesu náboru, zvýšení efektivity procesu, provádění analytických a statistických činností, zachování integrity dat a odstranění jakékoli duplikace jsou považovány za legitimní zájem. Tento typ dat bude depersonalizován (pseudonymizován), šifrován a zabezpečen, aby byla co nejvíce chráněna práva a svoboda subjektů údajů. Takové zpracování nebude mít žádné důsledky pro subjekty údajů a nebude zasahovat do jejich soukromí.

Pokud se rozhodnete přerušit náborový proces před ukončením správcem, můžete tak učinit kdykoli zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Smazáním vašich osobních údajů budou trvale odstraněny všechny informace, které jste odeslali, včetně jakýchkoli dalších osobních údajů přidaných správcem, s výjimkou poznámek, které jsou výstupem a záznamem procesu náboru a neobsahují žádné osobní údaje.

Společnost používá softwarové nástroje třetích stran pro účely zpracování dat. Třetí strana dodržuje platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů. Zpracováním vašich osobních údajů máte právo: (i) přístup k vašim osobním údajům, (ii) oprava nebo doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) vymazání osobních údajů, pokud již pro účely již nejsou zapotřebí, byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud zjistíte, že byly zpracovány nezákonně, (iv) omezit zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenos dat, (vi) namítat, pak zpracovat vaše osobní údaje data budou ukončena, pokud neexistují vážné legitimní důvody pro zpracování, které převládají nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména pokud existuje důvod pro případné vymáhání právních nároků a (vii) kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete další informace o zpracování dat společností MyQ, spol. s r.o., kontaktujte nás na následujícím e-mailu: [email protected].

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Odmítnout vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies