Správa skenování

Funkce

      ●   

Nastavitelné osobní skenovací formuláře

  (

BusinessPro

)

      ●   

Nastavitelné osobní skenovací profily

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do BOX.com

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do elektronického archivu (DMS)

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do Dropbox

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do Google Drive

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování s využitím OCR

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do OneDrive

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do OneDrive pro firmy

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do SharePoint

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do osobního emailu

  (

BusinessPro

)

      ●   

Skenování do osobní síťové složky

  (

BusinessPro

)

Další moduly MyQ