Podmínky užití

Podmínky použití těchto webových stránek

Naposledy aktualizováno: 21.1.2020

 

Přečtěte si pozorně podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „podmínky použití“) dříve, než budete pokračovat na webové stránky http://www.myq-solution.com a https://community.myq-solution.com („webové stránky“) provozované společností MyQ, spol. s r.o. („MyQ“, „naše“, „my“ nebo „nás“).

Používáním webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami použití („uživatel“ nebo „vy“). Pokud s některými částmi těchto podmínek nesouhlasíte, přestaňte prosím webové stránky používat.

Autorská práva a jiné duševní vlastnictví

Web obsahuje materiál chráněný autorskými právy, obchodní jména a značky a další chráněné informace, mimo jiné text, software, fotografie a grafiku a v budoucnu může zahrnovat video, grafiku, hudbu a zvuk („Obsah“). Obsah je chráněn autorským zákonem, registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, databázovými právy a dalšími právy duševního vlastnictví.

Ochrana soukromí a údajů

Vaše právo na soukromí je pro nás důležité. Níže vysvětlíme, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, jak chráníme tyto informace a jaká jsou vaše práva týkající se informací, které máme.

Ochrana údajů – veškeré osobní údaje, které od vás můžeme shromažďovat, budou použity v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). Informace, které uchováváme a zpracováváme, nám pomáhají spravovat, podporovat, zlepšovat a rozvíjet naše podnikání obecně a také řídit náš vztah s vámi efektivně, zákonně a vhodně.

Jaká data shromažďujeme a zpracováváme?

Když se přihlásíte k odběru zpravodajů nebo nás požádáte, abychom vás kontaktovali, můžete se rozhodnout, že nám prostřednictvím našeho webu poskytnete své osobní údaje (jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu).

Pokud vyplníte náš kontaktní formulář, použijeme vaše údaje pouze k zodpovězení jakéhokoli dotazu, který jste vznesli, nebo dotazu, který jste položili. Vaše údaje nebudou předány žádné třetí straně. Vaše údaje nebudou přidány do našeho distribučního seznamu zpravodajů, pokud o to výslovně nepožádáte.

Cookies – většina webových stránek, které navštívíte, použije soubory cookie k vylepšení vašeho zážitku tím, že vám umožní, aby si tyto stránky pamatovaly, buď po celou dobu vaší návštěvy (pomocí „relačního souboru cookie“), nebo pro opakované návštěvy (pomocí „trvalého souboru cookie“).

Tento web udržuje standardní informace o internetovém protokolu a podrobnosti o vzorcích chování návštěvníků, aby lépe porozuměl používání webových stránek a pomohl nám zlepšit naše služby pro uživatele. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí cookies. Použité cookies neidentifikují jednotlivé uživatele a nepokoušíme se zjistit totožnost těch, kteří používají naše webové stránky.

Používáním cookies můžete odmítnout úpravou nastavení vašeho webového prohlížeče, mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies a používáním dat, která poskytují.

Níže je uveden seznam všech souborů cookie a sledovačů IP použitých na webových stránkách:

 

Poskytovatel: Google Analytics

Účel: Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají náš web. Tyto informace používáme ke sestavování přehledů a pomáhají nám vylepšovat stránky. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webu, odkud návštěvníci přišli na web a stránek, které navštívili. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google .

 

Poskytovatel: SalesForce Pardot

Účel: Pardot sleduje aktivity návštěvníků a potenciálních zákazníků na našem webu a na vstupních stránkách nastavením cookies v prohlížečích. Cookies jsou nastaveny tak, aby si pamatovaly předvolby (například hodnoty polí formuláře), když se návštěvník vrátí na náš web. Pardot také nastavuje cookies pro přihlášené uživatele, aby byla udržena relace a zapamatovány filtry tabulky.

Tento web udržuje standardní informace o internetovém protokolu a podrobnosti o vzorcích chování návštěvníků, aby lépe porozuměl používání webových stránek a pomohl nám zlepšit naše služby pro uživatele. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí cookies. Použité cookies neidentifikují jednotlivé uživatele a nepokoušíme se zjistit totožnost těch, kteří používají naše webové stránky.

Můžeme také konzultovat veřejně dostupné zdroje informací, jako jsou například informace nalezené prostřednictvím Google a dalších internetových vyhledávání, rejstřík firem nebo informace publikované v článcích, novinách nebo blogech, které o vás poskytují osobní údaje.

Ve většině případů dostáváme informace, které uchováváme, přímo od vás. Může se jednat o informace, které nám poskytnete, když s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo na schůzkách, vizitkami, které jste nám poskytli, smluvními ujednáními nebo jinými způsoby během našeho obchodního vztahu s vámi. Můžete nám také poskytnout osobní údaje, když se účastníte schůzek nebo jiných akcí, které pořádáme. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou zahrnovat například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Pokud se ucházíte o práci pro nás, možná budeme muset sbírat další osobní údaje, včetně například informací o vašem vzdělání, kvalifikaci a školení, pracovní zkušenosti a zaměstnání, mzdových a finančních informacích.

Jak používáme vaše informace?

Vaše osobní údaje používáme především pro naše legitimní obchodní zájmy; například při naceňování vaší poptávky po našich službách, při poskytování služeb, když chceme provádět průzkum trhu jako součást našich poradenských služeb nebo komunikovat s vámi v reakci na vaši korespondenci s námi.

Vaše data můžeme také použít k přípravě partnerského profilu v naší databázi.

Vaše data použijeme pouze k zasílání našich zpravodajů a marketingu o našich službách, pokud nám k tomu dáte souhlas. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

V některých případech musíme vaše data zpracovat, abychom zajistili, že dodržujeme naše zákonné nebo zákonné povinnosti.

Informace shromážděné pomocí souborů cookie, sledovačů e-mailů a podobných technologií se používají k měření a analýze informací o návštěvách našich webových stránek, aby se zlepšil zážitek návštěvníků z webových stránek.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho obchodního vztahu a zatímco existuje legitimní obchodní zájem.

Pokud poskytnete své informace v rámci náboru nebo jako spekulativní aplikace, uchováme si tato data, abychom nám pomohli vyřešit naše budoucí personální požadavky. Můžete být kontaktováni ohledně alternativních příležitostí, ale můžete požádat, aby vaše údaje byly kdykoli smazány, e-mailem na careers@myq-solution.com  (více se dočtete na této stránce).

Pokud se chcete dozvědět více o MyQ jako zpracovateli osobních údajů, případně o pobočkách MyQ, které se na zpracování také mohou podílet, navštivte tuto stránku.

Obsah

Části našeho webu vám umožňují zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál (dále jen „obsah“). Jste odpovědní za obsah zveřejněný na webových stránkách, včetně jeho legality, spolehlivosti a vhodnosti.

Zveřejněním obsahu na webových stránkách nám udělujete právo a licenci používat, upravovat, veřejně vystupovat, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takový obsah na webových stránkách a prostřednictvím nich. Zachováváte si všechna svá práva na veškerý obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte na webu nebo prostřednictvím webu, a jste odpovědní za ochranu těchto práv. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo, abychom zpřístupnili váš obsah ostatním uživatelům webu, kteří mohou také používat váš obsah podle těchto podmínek.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo odstranit jakýkoli obsah.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah, který poskytnete na webových stránkách, bude veřejně dostupnými informacemi a nesete rizika spojená s takovým zveřejněním.

Odkazy na jiné webové stránky

Náš Web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo Webové stránky, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností MyQ. MyQ nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo webů třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času pozměnit v důsledku změn právních předpisů nebo našich obchodních praktik. Veškeré změny, které provedeme, budou zobrazeny na našem webu a případně vám budou oznámeny e-mailem nebo jiným způsobem. Nejaktuálnější podmínky naleznete na webu.

Kontakt

Pokud máte dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na adrese info@myq-solution.com.

Explore the MyQ enviroment,
see how it looks
in our online showcase.