Konec životnosti produktu
a ukončení podpory

MyQ se může nyní nebo v budoucnu rozhodnout, že ukončí údržbu, podporu nebo prodej určitého produktu, modulu, funkce nebo API. Na této stránce najdete informace o tom, jak MyQ takovou skutečnost sděluje svým partnerům a zákazníkům.

Rozhodnutí o ukončení životnosti

Za ukončením vývoje a následně i podpory produktu mohou stát tyto faktory:

 • V technologiích počítačových aplikací, sítí nebo v metodách zabezpečení došlo k pokroku, který zapříčinil, že udržování staré aplikace by bylo nepraktické a ekonomicky nevýhodné.
 • Je lepší dostupné zdroje využít na vývoj nových projektů než jimi plýtvat na staré produkty, které využívá jen hrstka zákazníků.
 • Změny v interním kódu mohou vyžadovat nové verze modulů a veřejných API. 

Oznámení o ukončení životnosti (EOL) budou zveřejněna níže s předstihem alespoň 90 dní.

Rozhodnutí o ukončení životnosti

Proces ukončení životnosti

 „Konec životnosti“ neznamená, že aplikace přestane fungovat – uživatelé ji mohou i nadále používat. Ukončení životnosti pouze značí, že MyQ již nebude využívat své zdroje na řešení problémů v rámci podpory produktů a navrhne pro zákazníky novější alternativu.

Stávající software je:

 • Udržován minimálně 6 měsíců a minimálně 24 měsíců u verzí s prodlouženou podporou*.
 • Podporován po celou záruční dobu softwaru, kterou si zákazník při koupi zvolil.
 • V okamžiku ukončení další údržby softwaru nahrazen novější alternativou.

*Verze s prodlouženou podporou (LTS) je verze, která je udržována po delší časové období než standardní edice a zaručuje dostupnost všech funkcí i komponentů. Doporučujeme ji pro projekty, u kterých se novější verze neočekává nebo není možná.

Proces ukončení životnosti

Podpora softwaru během procesu ukončení životnosti

MyQ poskytuje svým zákazníkům podporu skrze certifikované partnery MyQ.  

Podpora nejnovějších verzí zahrnuje: 

 • Podpora provozu – odpovědi na otázky týkající se provozu produktu MyQ a dosažení plánovaných kroků.
 • Řešení problémů – tipy, jak překonat možné obtíže s produktem MyQ. 
 • Údržba softwaru – opravy programových chyb, rychlé opravy a patche* pro současnou verzi softwaru.

Když produkt dosáhne konce údržby softwaru (End of Software Maintenance), MyQ může dále poskytovat pouze omezenou podporu daného produktu nebo softwarové verze. Pokud zákazník narazí na problémy, musí povinně přejít na nejnovější verzi.

Podpora starších verzí zahrnuje (podmínkou je, že zákazník má platnou softwarovou záruku): 

 • Podpora provozu – snaha usnadnit zákazníkovi přechod na nejnovější podporovanou verzi.
 • Řešení problémů – tipy, jak překonat možné obtíže.

*Důrazně zákazníkům doporučujeme, aby svůj software od MyQ udržovali vždy aktualizovaný pomocí nejnovějšího dostupného patche.

Podpora softwaru během procesu ukončení životnosti

Produkty MyQ, kterých se ukončení životnosti týká

Aktualizovaná tabulka produktů MyQ, kterých se výše popsané ukončení životnosti týká.

Date EOL Announcement Product Version Affected date Upgrade path

 

1/1/2021 End of Software Maintenance Samsung Embedded 5.x 3/31/2021 N/A
4/1/2021 End of Software Maintenance MyQ Print Server 7.x, 8.0 6/30/2021 MyQ Print Server 8.2
4/1/2021 End of Software Maintenance MyQ Central Server 7.x, 8.0 6/30/2021 MyQ Central Server 8.2
4/1/2021 End of Software Maintenance HP Embedded 8.1 6/30/2021 HP Embedded 8.2
4/1/2021 End of Software Maintenance Smart Print Services (SPS) 7.x, 8.0 6/30/2021 Desktop Client 8.2
4/1/2021 End of Software Maintenance Smart Job Manager (SJM) 7.x, 8.0 6/30/2021 Desktop Client 8.2
5/1/2021 End of Software Maintenance MyQ Central Server 8.1 7/31/2021 MyQ Central Server 8.2
6/1/2021 End of Software Maintenance MyQ Print Server 8.1 8/31/2021 MyQ Print Server 8.2
7/1/2021 End of Software Maintenance Toshiba Embedded 8.1 9/30/2021 Toshiba Embedded 8.2
7/1/2021 End of Software Maintenance Smart Print Services (SPS) 8.1, 8.2 9/30/2021 Desktop Client 8.2
7/1/2021 End of Software Maintenance Smart Job Manager (SJM) 8.1, 8.2 9/30/2021 Desktop Client 8.2
7/20/2021 End of Sales Terminal Pro w/ display   12/31/2021 N/A