Focus on what

YOU DO BEST

Focus on what

YOU DO BEST

Focus on what

YOU DO BEST

MyQ lets you achieve more with your time

Be the Winner

To be a winner in this world, you must be faster, smarter and more resourceful. Giving you the perfect experience, we let you focus on your own strengths.

Do More!

You need to do ever more, while your time remains limited. Automating the document flows, easing up bureaucracy, we let you finish your own goals faster.

Team with the Best

The key to our success lies in serving your needs. Enhancing your company’s workflows, saving time, we let you accomplish more through technology.

MyQ is seven products integrated in one solution

MyQ is not just a printing solution that brings your printers and copiers under control, lowers your expenses and improves the environment by reducing unnecessary waste. MyQ is unique in integrating up to 7 different solutions, enabling revolutionarily simple implementation, training, day to day operations and maintenance.
Whatever type your company is, small or middle sized, big corporation or, for example, a college, you always find the exact set of functions to support your company workflows and to boost
the effectiveness of all users.

Správa tiskáren a MFP

 • Evidence a monitorování síťových i lokálních tiskových zařízení
 • Automatické vyhledání nových tiskáren, vzdálená instalace a konfigurace
 • Automatická instalace tiskových ovladačů
 • Flexibilní cloudové licencování

Systémová správa

 • Účtování tisku, kopírování a skenování na uživatele, skupiny či projekty
 • Kreditní účtování, platební poukazy & API
 • Automatické generování reportů
 • Plně webové rozhraní
 • Podpora běhu v clusteru, VMHA

Správa tisku

 • Přímý tisk se zaúčtováním
 • Zabezpečný, odložený tisk
 • Tandemový tisk
 • Delegovaný tisk
 • Workflow tiskových procesů
 • Tisková pravidla, oprávnění a kvóty
 • Parsování a náhled tiskových úloh

Mobilní tisk

 • Zjednodušení tisku z chytrých telefonů a tabletů všech OS
 • Nativní aplikace pro Android a iOS
 • Správa osobní tiskové fronty
 • Dálkové ovládání tiskových zařízení
 • Přihlášení pomocí QR kódu
 • Tisk pomocí emailu či webu

Správa skenování

 • Spuštění skenovacích procesů a workflow jedním kliknutím
 • Skenování do emailu či složky
 • Skenování s využitím OCR
 • Skenování do elektronického archivu (podpora DMS)
 • Osobní skenovací profily a formuláře

Provozní správa

 • Evidence a vyúčtování servisních a materiálových smluv či pronájmů
 • Automatická správa skladu a objednávání spotřebního materiálu a servisní péče
 • Centrální správa výstrah a hlášení tiskových zařízení
 • Vzdálená správa a dohled

Autorizační terminály

 • Integrovaný terminál již pro 14 výrobců multifunkčních zařízení
 • Univerzální externí terminál pro všechny ostatní modely, volitelně také se 7" dotykovým displejem
 • Samoobslužný dobíjecí terminál
 • Široká škála autorizačních čteček
 • 30 jazykových mutací

Device Management

+
 • Registration and monitoring of network and local printing devices
 • Automated device finding, remote install and configuration
 • Automated print drivers install
 • Flexible cloud licensing
 • LEARN MORE

System Management

 • Accounting of print, copy and scan to users, groups or projects
 • Credit accounting, vouchers & API
 • Automated reports creation
 • Full web access
 • Clustering, VMHA mode support
 • LEARN MORE
+

Scan Management

 • Single click scanning processes and workflows
 • Scan to e-mail or folder, address books
 • Scan to OCR
 • Scan to e-archive (DMS support)
 • Personalized scan profiles and forms
 • LEARN MORE
+

Print Management

 • Direct print with accounting
 • Pull & secure print
 • Tandem print
 • Delegate print
 • Print workflows & scripting
 • Printing rules, rights & quotas
 • Job parsing & preview
 • LEARN MORE
+

Authentication Terminals

 • Integrated terminal already for 14 printing device vendors
 • Universal external terminal for all other models, 7” touchscreen as an option
 • Self-service recharging terminal
 • Wide range of ID card readers
 • 30 languages
 • LEARN MORE
+

Service Management

 • Consumables, service and lease contract evidence and billing
 • Automated consumables stock management and ordering, service call management
 • Centralized printing device alerts and messages management
 • Remote device management and control
 • LEARN MORE
+

Mobile Print

 • Simplified printing from smartphones and tablets
 • Native Android and iOS apps
 • Personal print queue management
 • Remote printing device control
 • QR Code login
 • Web and e-mail print
 • LEARN MORE
+

MyQ already supports over 4000 devices from 26 vendors